Lista podmiotów zobowiązanych do raportowania w ramach CSRD / CSDD

 

Wychodząc na przeciw zapotrzebowaniu zgłoszonym przez uczestników rynku finansowego w trakcie spotkania Grupy Roboczej ds. Zrównoważonych Finansów, działającej przy Ministerstwie Finansów, Fundacja Instrat przygotowała orientacyjną listę podmiotów mogących zostać objętym obowiązkiem raportowania niefinansowego na gruncie Dyrektywy CSRD. Przygotowaniu listy przyświecał cel dostarczenia interesariuszom listy referencyjnej, która mogłaby stanowić jedno ze źródeł informacji wykorzystywanych przez instytucje finansowe do realizowania ciążących na nich obowiązków sprawozdawczych oraz zwiększać świadomość nadchodzących regulacji wśród podmiotów objętych nowymi regulacjami.

Przed skorzystaniem z listy prosimy o zapoznanie się z informacjami i zastrzeżeniami znajdującymi się pod przyciskiem „Metodologia”. 

Lista została przygotowana w oparciu o dane pochodzące ze sprawozdań spółek za rok 2022.

Z poprzednią wersją listy, przygotowaną w oparciu o dane za 2021 r. można zapoznać się tutaj.
Z poprzednią wersją listy, przygotowaną w oparciu o dane za 2020 r. można zapoznać się tutaj.

wdt_ID Firma CSRD CSDD KRS NIP
1 Jeronimo Martins Polska S.A. Tak (2025) Tak (rozmiar) 0000222483 7791011327
2 Lg Energy Solution Wrocław Sp. z o.o. Tak (2025) Tak (rozmiar) 0000614214 8961550941
3 Totalizator Sportowy Sp. z o.o. Tak (2025) Tak (rozmiar) 0000007411 5250010982
4 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Tak (2025) Tak (rozmiar) 0000197596 5262748966
6 Biltex Sp. z o.o. Tak (2025) Nie 0000172369 9520006108
7 Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. Tak (2025) Tak (rozmiar) 0000327143 7822463563
8 Canpack S.A. Tak (2025) Tak (rozmiar) 0000005418 6770046739
9 Lg Electronics Mława Sp. z o.o. Tak (2025) Tak (rozmiar) 0000018583 5691584815
10 Maspex Holding S.A. Tak (2025) Nie 0000725647 5512634704
11 Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o. Tak (2025) Tak (rozmiar) 0000289223 6751373354
Firma CSRD CSDD KRS NIP

Naszą misją jest zasilanie debaty publicznej otwartymi danymi

dowiedz się jak działamy