Opis inicjatywy

Chcemy motywować firmy do zazieleniania modeli biznesowych. Naszym celem jest zachęcanie spółek notowanych na GPW do bardziej ambitnych i realnych działań na rzecz ograniczania negatywnego wpływu na klimat, poprzez gromadzenie informacji o planach i deklaracji na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej oraz edukację uczestników rynku kapitałowe w zakresie najlepszych praktyk.

Mamy nadzieję, że portal esg.instrat.pl stanie się przestrzenią dyskusji o wkładzie polskich emitentów giełdowych w przeciwdziałanie zmianie klimatu, skłaniającą podmioty notowane na GPW do realizowania ambitnych, lecz wykonalnych inicjatyw klimatycznych.

Zapraszamy wszystkich odbiorców do regularnego odwiedzania platformy i śledzenia pojawiających się na niej publikacji, nowych zbiorów danych oraz aktualności o wydarzeniach związanych z korporacyjnymi inicjatywami klimatycznymi podejmowanymi przez notowane na GPW podmioty.

\

Monitoring inicjatyw klimatycznych

Zbieranie danych i ocena publikowanych przez emitentów celów i strategii klimatycznych.

\

Edukacja uczestników rynku kapitałowego

Publikacja raportów eksperckich, stymulowanie wymiany najlepszych praktyk.

\

Zwiększanie świadomości społecznej

Obecność w mediach, organizacja debat eksperckich i paneli.

Walka o klimat nie uda się bez udziału sektora prywatnego

Realizacja dobrowolnych celów zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych przez przedsiębiorstwa jest niezbędna do osiągnięcia celów Porozumienia Paryskiego. Bez zdecydowanego oraz szybkiego włączenia się biznesu do działań na rzecz klimatu nie jest możliwe ograniczenie globalnego ocieplenia do wartości poniżej 2°C oraz dążeniu do utrzymania go na poziomie 1,5°C

140

Liczba emitentów w bazie celów 
redukcji emisji gazów cieplarnianych.
To spółki z indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są dalsze plany rozwoju platformy?

W najbliższych miesiącach planujemy rozszerzyć zakres informacji dostępnych na esg.instrat.pl o inne dane EGS (dane dotyczące emisji oraz zgodności z Taksonomią). Chcemy, żeby esg.instrat.pl stała się one-stop-shop dla korporacyjnych danych ESG.

Na jakich zasadach mogę korzystać z danych?

Baza ESG INSTRAT DATABASE udostępniana jest na licencji CC BY-NC 4.0. Oznacza to, że dopuszczalne jest wykorzystywanie jej w każdym niekomercyjnym celu. Jedynym warunkiem jest odpowiednio widoczne wskazanie naszego portalu jako źródła danych i zawarcie informacji jeśli zostały dokonane w nim zmiany.

Baza spółek objętych dyrektywą CSRD/CSDD udostępniana jest na licencji CC BY 4.0. Oznacza to, że możesz bezpłatnie kopiować i rozpowszechniać zebrane przez nas dane, a także dowolnie je przetwarzać w dowolnym celu. W tym przypadku również konieczne jest podanie autora i źródła.

Jeżeli masz wątpliwości co do sposobu w jaki chcesz wykorzystać dane, lub masz inne pytanie dotyczące dozwolonego użytku, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu.

Gdzie mogę zgłosić błędy?

Jeśli widzisz błędy na platformie, chcesz nas wesprzeć w pozyskiwaniu i udostępnianiu informacji o korporacyjnych inicjatywach klimatycznych lub doradzić, w którym kierunku powinna rozwijać się platforma, chętnie poznamy Twoje uwagi. Zachęcamy do kontaktu w najbardziej wygodny dla Ciebie sposób – szczegóły znajdziesz w zakładce 'Kontakt’.

Jakie zastrzeżenia są związane z informacjami zawartymi w bazie danych?

Fundacja Inicjatyw Strategicznych (Fundacja) jako autor opracowania dołożyła należytej staranności w celu zapewnienia, aby wszelkie informacje zawarte w bazie danych nie były błędne lub nieprawdziwe. Zarząd oraz pracownicy Fundacji nie ponoszą odpowiedzialności za prawdziwość i kompletność informacji, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.

Niniejszy zbiór danych został przygotowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego w rozumieniu odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 184, poz. 1539) lub ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 r. nr 183, poz. 1538). Niniejsze opracowanie ani w całości ani w części nie stanowi także „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).

Fundacja w szczególności poprzez informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej nie świadczy doradztwa w związku z jakimikolwiek transakcjami zawieranymi przez odbiorców, ani nie udziela jakichkolwiek porad inwestycyjnych lub rekomendacji co do zawarcia takich transakcji. W szczególności nie ponosi ona odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez czytelników informacji zawartych w bazie danych, ani za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji inwestycyjnych. Odbiorca bazy danych, zawierając jakąkolwiek transakcję podejmuje niezależne i autonomiczne decyzje, działając na własny rachunek oraz na własne ryzyko.

Otwarte dane i zielona przyszłość.

Platforma esg.instrat.pl została stworzona przez Fundację Instrat, think-tank specjalizujący się badaniach nad zrównoważonym finansowaniem, energetyką i środowiskiem oraz gospodarką cyfrową. Jesteśmy pierwszy polskim bankiem danych nt. celów i strategii klimatycznych realizowanych przez podmioty notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – w otwartym dostępie (CC BY-SA 4.0), czyli bezpłatnie.

baza danychzobacz inne nasze działania