ESG.instrat.pl  Ready to Go Green?

Pierwszy bank danych o celach i strategiach klimatycznych realizowanych przez podmioty notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

44

Emitentów ujętych w
naszej bazie
przyjęło cele klimatyczne

 

140

 

Emitentów ujętych w bazie danych
(główne indeksy GWP – WIG20, mWIG40, sWIG80)

Jaką rolę mają firmy do odegrania w walce o ochronę klimatu?

Pisali i mówili o nas

Inicjatywy klimatyczne przynoszą przedsiębiorstwom wiele korzyści

Od redukcji kosztu kapitału, poprzez redukcję kosztów, poprawę innowacyjności i wzrost motywacji pracowników, a na kończąc na zwiększonej lojalności klientów.

Sprawdź korzyści dla firm