Zielone cele i strategie – to się opłaca 

Korzyści dla przedsiębiorstw

Ograniczanie przez spółki emisji oraz podejmowanie innych działań z zakresu dostosowania adaptacji i przeciwdziałania zmianie klimatu wiąże się nie tylko z korzyściami środowiskowymi ale i biznesowymi.

Bezpośrednie korzyści z redukcji emisji

Ograniczanie emisji oraz inne działania z zakresu szeroko rozumianego ESG nie wiążą się z konieczności z poświęcaniem wyników finansowych.

Wzrost przychodów

Zrównoważone środowiskowo produkty i usługi stanowią najszybciej rosnące segmenty rynków, zarówno konsumenckich jak i B2B.

Zmniejszenie ryzyka

Poprzez ograniczenie własnego szkodliwego wpływu na środowisko, spółki minimalizują ryzyka prawne i regulacyjne jakie wiążą się z emisjami.

Ograniczenie kosztów

Inwestycje w efektywność energetyczną  skutkują zmniejszeniem kosztów operacyjnych, zaś okres zwrotu inwestycji najczęściej nie przekracza kilku lat.

Wzrost innowacyjności

Zielone cele i strategie skłaniają firmy do wdrożenia innowacji ograniczających zużycie zasobów, co przekłada się na wzrost produktywności.

.

Skumulowany zwrot z zazielenienia działalności

Rynki finansowe  coraz szczodrzej wyceniają firmy świadome klimatycznie

Wyceny spółek, które w większym stopniu uwzględniają ryzyka klimatyczne w operacjach, są wyższe niż ich konkurentów niepodejmujących ambitnych i wykonalnych inicjatyw klimatycznych.

Źródło: MSCI Research

Bezpośrednie korzyści z redukcji emisji

Przedsiębiorstwa są w stanie skorzystać na zazielenieniu profilu działalności, ponieważ takich działań coraz częściej oczekują różne grupy interesariuszy.

Inwestorzy

Zdecydowana większość zarządzających funduszami uznaje czynniki ESG za istotne dla decyzji inwestycyjnych. Ich znaczenie rośnie z każdym rokiem.

Partnerzy biznesowi

Optymalizacja emisji Zakresu 3 (obejmującego emisje w całym łańcuchu wartości) przez odbiorców produktów i usług, skłania do ich redukcji.

Konsumenci

Ponad połowa mieszkańców UE zgadza się, że biznes i sektor przemysłowy ponoszą odpowiedzialność za przeciwdziałanie zmian klimatycznych.

Pracownicy

Wysiłki na rzecz klimatu nie są obojętne pracownikom – zwłaszcza ci z młodszych pokoleń częściej kierują się wyznawanymi wartościami przy wyborze pracodawcy.

.

Sprawdź, które spółki są świadome korzyści płynących z zielonej zmiany

Przedsiębiorstwa komunikują inicjatywy klimatyczne poprzez wyznaczanie celów i opracowywanie strategii klimatycznych.

Baza danychMetodologia