Select Page

Database of climate targets and strategies

The esg.instrat.pl platform was created by the Instrat Foundation, a think-tank specialising in research on sustainable finance, energy and the environment, and the digital economy. We are the first Polish data bank of climate goals and strategies implemented by listed entities – in open access (CC BY-SA 4.0), i.e. free of charge.

 

wdt_ID Indeks Makrosektor Mezosektor Sektor ISIN Spółka Cel klimatyczny Końcowy cel klimatyczny (rok) Rodzaj celu końcowego Treść celu Uwzględnia zakres 3? Pośredni cel klimatyczny (rok) Rok ogłoszenia celu Źródło celu redukcji Źródło celu redukcji - URL Źródło celu redukcji - numer strony w dokumencie
1 WIG20 Paliwa i Energia Paliwa i Gaz Wydobycie i produkcja PLPKN0000018 PKNORLEN Przyjęty 2050 Neutralność klimatyczna Net zero dla zakresów emisji 1, 2 i 3 zgodnie z Porozumieniem paryskim. Do 2030 chcemy zmniejszyć emisje w ujęciu absolutnym (MtCO2e) o 25% w zintegrowanym segmencie oil & gas, czyli w segmentach rafinerii, petrochemii i wydobycia w zakresach emisji 1 i Tak 2030 2023 Polityka klimatyczna Grupy Orlen https://www.orlen.pl/content/dam/internet/orlen/pl/pl/zrownowazony-rozwoj/polityka-klimatyczna-grupy-orlen/dokumenty/Polityka%20klimatyczna%20Grupy%20ORLEN.pdf 26-27
2 WIG20 Finanse Banki Banki komercyjne PLPKO0000016 PKOBP Przyjęty 2030 Neutralność klimatyczna Osiągnięcie net zero w Zakresie 1 i 2 do 2030 r. Nie 2022 Strategia PKO Banku Polskiego na lata 2023-2025 https://www.pkobp.pl/media_files/2ac3d791-57fe-43e2-91f5-f30f21526bb2.pdf 21
3 WIG20 Finanse Ubezpieczenia Firmy ubezpieczeniowe PLPZU0000011 PZU Przyjęty 2024 Neutralność klimatyczna Osiągnięcie neutralności klimatycznej działalności własnej Nie 2021 Strategia Grupy PZU na lata 2021-2024 https://www.pzu.pl/_fileserver/item/1545909 10
4 WIG20 Handel i Usługi Sieci handlowe Artykuły codziennego użytku PLDINPL00011 DINOPL Brak celu
5 WIG20 Finanse Banki Banki komercyjne PLPEKAO00016 PEKAO Przyjęty 2030 Neutralność klimatyczna Aspiracja 2030: Neutralność klimatyczna własne (zakres 1 i 2) Nie 2021 Strategia ESG Banku Pekao S.A. na lata 2021-2024 https://www.pekao.com.pl/dam/jcr:2540258a-a7cc-4828-9b8a-d6b557f0ec2e/Strategia%20ESG%20Banku%20Pekao%20SA%202021-2024.pdf 8
6 WIG20 Handel i Usługi Handel Internetowy Handel internetowy LU2237380790 ALLEGRO Przyjęty 2030 Redukcja emisji Allegro zobowiązuje się do ograniczenia emisji z zakresu 1 i 2 o 38% do roku 2030, względem roku bazowego 2021 Nie 2022 Polityka klimatyczna Allegro/Raport ESG za 2022 r. https://about.allegro.eu/static-files/4391629d-e8dd-4b50-b8ef-716f2ff5ec9c 91
7 WIG20 Chemia i Surowce Górnictwo Górnictwo metali PLKGHM000017 KGHM Przyjęty 2050 Neutralność klimatyczna Celem nadrzędnym Polityki Klimatycznej KGHM jest osiągnięcie przez spółkę – jako Jednostkę Dominującą Grupy Kapitałowej KGHM – neutralności klimatycznej do 2050 roku w odniesieniu do Zakresu 1 i Zakresu 2. Celem pośrednim jest redukcja łącznych emisji Za Nie 2030 2021 Polityka klimatyczna KGHM https://kghm.com/pl/polityka-klimatyczna 15
8 WIG20 Dobra konsumpcyjne Odzież i Kosmetyki Odzież i obuwie PLLPP0000011 LPP Przyjęty 2030 Redukcja emisji W przedstawionym SBTi planie dekarbonizacji LPP zobowiązało się do redukcji emisji gazów cieplarnianych w zakresie 1 i 2 o 42 proc do 2030, ograniczenia do 2030 r. o 51,6 proc. emisji wynikających z zakupu towarów i usług ujętych w zakresie 3 Tak 2023 LPP z planem dekarbonizacji https://www.lpp.com/informacje-prasowe/lpp-z-planem-dekarbonizacji-zatwierdzonym-przez-sbti 1
9 WIG20 Finanse Banki Banki komercyjne PLBZ00000044 SANPL Przyjęty 2050 Neutralność klimatyczna Strategia Net Zero zakłada, że do 2050 r. cała Grupa Santander będzie zeroemisyjna. Redukcja obejmuje zarówno emisje wewnętrzne, powodowane przez zużycie prądu, czy podróże służbowe, ale także emisje, które są efektem naszego finansowania – usług kredyto Tak 2022 Strategia Net Zero Santander https://esg.santander.pl/serwis/srodowisko-e/
10 WIG20 Handel i Usługi Gry Gry PLOPTTC00011 CDPROJEKT Brak celu
Indeks Sektor Spółka Cel klimatyczny

Naszą misją jest zasilanie debaty publicznej łatwo dostępnymi danymi

dowiedz się jak działamy