Baza danych

Platforma esg.instrat.pl została stworzona przez Fundację Instrat, think-tank specjalizujący się badaniach nad zrównoważonym finansowaniem, energetyką i środowiskiem oraz gospodarką cyfrową. Jesteśmy pierwszy polskim bankiem danych nt. celów i strategii klimatycznych realizowanych przez podmioty notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – w otwartym dostępie (CC BY-SA 4.0), czyli bezpłatnie.

 

wdt_ID Emitent Cele klimatyczne Pośredni cel klimatyczny - rok Pośredni cel klimatyczny - treść Końcowy cel klimatyczny - rok Końcowy cel klimatyczny - treść Cele klimatyczne - planowana aktualizacja Cele klimatyczne - data ogłoszenia Dokument dot. celów klimatycznych Strategia klimatyczna Strategia klimatyczna - planowana aktualizacja Strategia klimatyczna - data ogłoszenia Dokument dot. strategii klimatycznej Indeks Sektor Aktualizacja danych
1 Allegro - - - - - - - - - - WIG20 Handel internetowy 2021.10
2 Asseco - - - - - - - - - - WIG20 Systemy informatyczne 2021.10
3 CCC Ogłoszone - - - - - - Planowane ogłoszenie rozpoczęcia prac nad przygotowaniem - - WIG20 Odzież i obuwie 2021.10
4 CD Projekt Planowane ogłoszenie rozpoczęcia prac nad identyfikacją - - - - - - Planowane ogłoszenie rozpoczęcia prac nad przygotowaniem - - WIG20 Gry 2021.10
5 Cyfrowy Polsat  Planowane ogłoszenie celów - - - - - - Planowane ogłoszenie rozpoczęcia prac nad przygotowaniem - - WIG20 Telekomunikacja 2021.10
6 Dino - - - - - - - - - - WIG20 Artykuły codziennego użytku 2021.10
7 JSW - - - - - - - - - - WIG20 Górnictwo węgla 2021.10
8 KGHM Ogłoszone 2030 Redukcja łącznych emisji Zakresu 1 i Zakresu 2 do 2030 roku o 30% w stosunku do poziomu emisji z 2020 roku. Cele redukcyjne obejmujące całą Grupę Kapitałową KGHM zostaną podane do publicznej wiadomości najpóźniej w pierwszej połowie 2023 roku. 2050 Osiągnięcie przez spółkę, jako Jednostkę Dominującą Grupy Kapitałowej KGHM, neutralności klimatycznej do 2050 roku w odniesieniu do emisji gazów cieplarnianych Zakresu 1 i Zakresu 2, przy maksymalnej możliwej ich redukcji. - 16 listopada 2021 https://kghm.com/sites/kghm2014/files/document-attachments/kghm_polityka-klimatyczna_folder_pl.pdf Ogłoszona - 16 listopada 2021 https://kghm.com/sites/kghm2014/files/document-attachments/kghm_polityka-klimatyczna_folder_pl.pdf WIG20 Górnictwo metali 2021.11
9 Lotos - - - - - - - - - - WIG20 Wydobycie i produkcja 2021.10
10 LPP - - - - - - - - - - WIG20 Odzież i obuwie 2021.10
Emitent Cele klimatyczne Strategia klimatyczna Indeks Sektor

Naszą misją jest zasilanie debaty publicznej łatwo dostępnymi danymi

dowiedz się jak działamy